Thursday, 24 June, 2010

---- चुटकी----

बस !
ओनर किलिंग
मत करो यारो,
वैसे चाहो
जिसको मारो।

2 comments:

Apanatva said...

honour kiska aur kaisa honour....?

kaisee ghadee ye ab yug me aaee
ucch kul me paida hue kasaaeee.

Udan Tashtari said...

सटीक!!